Категория: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Актуални телефони за уведомяване в случаите на дете в риск – на вниманието на управителите на лечебни заведения

На вниманието собствениците на обществени перални

В Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018г. е публикувана Наредба №12 от 16 ноември 2018г. за здравните изисквания към обществените перални, издадена от министъра на здравеопазването.

Наредбата отменя Наредба №37 от 1995г. за хигиенните изисквания към устройството и …

На вниманието на управителите на лечебни заведения – Задължение за съдействие в случаите на дете в риск

Задължение за съдействие в случаите на дете в риск

 …

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

 

 

 

 

 

 

Съобщение за пациентите -валидност на експертните решения на ТЕЛК

Уважаеми пациенти, след проведен разговор с Директора на РДСП-Сливен е уточнено, че от 20.03.2017 г. валидността на Експертните решения на ТЕЛК за всички лица подали Заявление в Дирекции „Социално подпомагане” ще бъде удостоверявана по служебен път.

Печат „Влязло в сила” …

МОРБИЛИ

През последните месеца се наблюдава повишаване броя на заболелите от Морбили във Великобритания, Италия и Румъния. Най-голям е броя на неимунизираните деца под 5 годишна възраст. С цел недопускане разпространението на болестта на територията на Република България е необходимо насочване …

Имунизация срещу рак на маточната шийка

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Вашата дъщеря е на 12-или 13-годишна възраст.
Това е възрастта, на която според Имунизационния календар на Република България е препоръчително да се извърши имунизация срещу рак на маточната шийка.
Това е възрастта, при която се очаква максимална …

Информация за пътуващите до зони, в които се съобщава за местно предаване на Зика вирус

Пътуващите до държави*, в които Зика вирусът се предава на местно равнище, трябва да бъдат информирани за наблюдаваните понастоящем случаи на инфекция с този вирус.

Пътуващите до посочените държави следва да използват лични предпазни средства срещу ухапване от комари в …