Категория: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Ред за провеждане на имунизациите срещу COVID-19 на територията на област Сливен

Ваксинирането на лицата, попадащи във фаза 1 от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България – медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти …

Изследване с бърз антигенен тест срещу COVID-19

Материал за изследването с бързи антигенни тестове, предназначен за РУО и училищата във връзка с предстоящото изследване от 25.01.2020 г.

Обща информация

Антигенни тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. …

Ваксинирани срещу COVID-19 медицински специалисти в област Сливен към момента

На територията на област Сливен продължават дейностите, съгласно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

В първата фаза на ваксинация с ваксина Comirnaty в област Сливен до момента са обхванати общо 490 медицински специалисти. От тях 396 са направени с първа …

Важно-Заповед противоепидемични мерки на територията на област Сливен 25.10-30.11.2020 г.

Въвеждане в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза- Информационна база данни

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и

Актуални телефони за уведомяване в случаите на дете в риск – на вниманието на управителите на лечебни заведения

На вниманието собствениците на обществени перални

В Държавен вестник бр. 98 от 27 ноември 2018г. е публикувана Наредба №12 от 16 ноември 2018г. за здравните изисквания към обществените перални, издадена от министъра на здравеопазването.

Наредбата отменя Наредба №37 от 1995г. за хигиенните изисквания към устройството и …

На вниманието на управителите на лечебни заведения – Задължение за съдействие в случаите на дете в риск

Задължение за съдействие в случаите на дете в риск

 …

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

 

 

 

 

 

 

Съобщение за пациентите -валидност на експертните решения на ТЕЛК

Уважаеми пациенти, след проведен разговор с Директора на РДСП-Сливен е уточнено, че от 20.03.2017 г. валидността на Експертните решения на ТЕЛК за всички лица подали Заявление в Дирекции „Социално подпомагане” ще бъде удостоверявана по служебен път.

Печат „Влязло в сила” …