Начало

https://plusmen.bg/

За нас

Работното време на Център за административно обслужване (ЦАО)  е от понеделник до петък от 8,30 до 17,00 часа, без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги след 17,00 часа, работата на звеното за административни услуги продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Регионална здравна инспекция Сливен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Сливенска област. Сайтът на РЗИ Сливен е насочен към всички вас: медицински специалисти и граждани.

В него вие можете да намерите информация за всички предоставяни от нас административни услуги и процедури за административно обслужване.

Сайтът на РЗИ Сливен дава възможност за достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа. В сайта на РЗИ Сливен можете да подадете сигнал за установена от Вас корупционна практика, да изтеглите необходимите ви образци от документи, формуляри и инструкции.

Тук ще намерите информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

В този сайт можете да получите информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната.

Очакваме Вашите идеи, предложения и препоръки към нашата работа.

 www.zajivot.bg

 https://coronavirus.bg/