Категория: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Лечебни заведения от извънболничната медицинска помощ – Ковид зони в област Сливен към 17.09.2021г.

Във връзка със засиления интерес от страна на граждани за лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ, които ще преглеждат пациенти със симптоми на Covid-19 (Ковид зони), Ви  информираме, че към 17.09.2021г. на  територията на обл. Сливен, по договор с НЗОК работят:- „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – СЛИВЕН“ ЕООД  гр. Сливен, бул. …

Интерактивен справочник за лечение на COVID-19 на вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили въпроси, на сайта към Министерство на здравеопазването е публикуван Интерактивен  справочник за лечение на COVID-19. Същият можа да намерите на адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

Права на здравно неосигурените бременни

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне …

На вниманието на: управителите на лечебни заведения, личните лекари на бременни жени, началниците на родилните отделения, медицинските лица в родилните отделения

Относно: Специална закрила на дете в риск. Задължение за съдействие в случаите на „дете в риск“  

По смисъла на Закона за закрила на детето, дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години. „

Дете в …

Логистични пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен

Информация за определените логистичните пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен по т.2 от Заповед №РД-01-350 от 17.05.2021г.:

Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен за периода от 26.04.2021г. до 09.05.2021г. и „Зелени коридори“ в периода от 30.04.2021г. до 09.05.2021г.

Желаещите имунизация срещу COVID-19  могат да обявят желанието си при личните лекари, които от своя страна заявяват необходимите количества за седмицата към РЗИ-Сливен. При доставка на ваксини, всеки общопрактикуващ лекар получава ваксина, която да приложи в рамките на същата седмица, …

На вниманието на медицинските специалисти потребители в регистър/модул е-Имунизации, част от Националната здравно-информационнна система

Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен за периода от 05.04. до 09.04.2021г.

Желаещите имунизациясрещу COVID-19  могат да обявят желанието си при личните лекари, които от своя страна заявяват необходимите количества за седмицата към РЗИ-Сливен. При доставка на ваксини, всеки общопрактикуващ лекар получава ваксина, която да приложи в рамките на същата седмица, като …

Препоръка за приложение на втора доза от ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“