Категория: МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

На вниманието на: управителите на лечебни заведения, личните лекари на бременни жени, началниците на родилните отделения, медицинските лица в родилните отделения

Относно: Специална закрила на дете в риск. Задължение за съдействие в случаите на „дете в риск“  

По смисъла на Закона за закрила на детето, дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години. „

Дете в …

Логистични пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен

Информация за определените логистичните пунктове за доставка на ваксини в обл. Сливен по т.2 от Заповед №РД-01-350 от 17.05.2021г.:

Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен за периода от 26.04.2021г. до 09.05.2021г. и „Зелени коридори“ в периода от 30.04.2021г. до 09.05.2021г.

Желаещите имунизация срещу COVID-19  могат да обявят желанието си при личните лекари, които от своя страна заявяват необходимите количества за седмицата към РЗИ-Сливен. При доставка на ваксини, всеки общопрактикуващ лекар получава ваксина, която да приложи в рамките на същата седмица, …

На вниманието на медицинските специалисти потребители в регистър/модул е-Имунизации, част от Националната здравно-информационнна система

Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен за периода от 05.04. до 09.04.2021г.

Желаещите имунизациясрещу COVID-19  могат да обявят желанието си при личните лекари, които от своя страна заявяват необходимите количества за седмицата към РЗИ-Сливен. При доставка на ваксини, всеки общопрактикуващ лекар получава ваксина, която да приложи в рамките на същата седмица, като …

Препоръка за приложение на втора доза от ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“

Ред за провеждане на имунизациите срещу COVID-19 на територията на област Сливен

Ваксинирането на лицата, попадащи във фаза 1 от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България – медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти …

Изследване с бърз антигенен тест срещу COVID-19

Материал за изследването с бързи антигенни тестове, предназначен за РУО и училищата във връзка с предстоящото изследване от 25.01.2020 г.

Обща информация

Антигенни тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика от много години. …

Ваксинирани срещу COVID-19 медицински специалисти в област Сливен към момента

На територията на област Сливен продължават дейностите, съгласно Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

В първата фаза на ваксинация с ваксина Comirnaty в област Сливен до момента са обхванати общо 490 медицински специалисти. От тях 396 са направени с първа …

Важно-Заповед противоепидемични мерки на територията на област Сливен 25.10-30.11.2020 г.