Категория: СДО

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в област Сливен

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в област Сливен, може да намерите тук:

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение  ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София, за сведение.

Програма на НЦОЗА за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021 г.

Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., за които държавата ще финансира обучението

Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., разпределени по специалности и по бази за обучение, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42 б от Наредба …

План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г. на Медицински университет – София

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година на Медицински университет – София.

 План-разписанието за …

План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018 г. на Военномедицинска академия – София.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018 г. на Военномедицинска академия – София.

Информираме

План-разписание за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година

Уведомяваме Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година на Медицински университет – София, за сведение.

 План-разписанието за

План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Уведомявам Ви, че Проект на „План за обучение в курсове за военна подготовка във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ на служители от държавната и местна администрация и юридически лица през 2018 г.“ е публикуван на интернет страницата ва Министерство на …

План-разписание на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ гр.София

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция Сливен се намира на разположение План-разписание на „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ гр.София за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 година.

При заявяване на обучения, да …

Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2017 година

Информираме Ви, че на сайта на Национален център по обществено здраве и анализи е публикувана Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2017 година.

http://ncpha.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1550:kursove2016-2&catid=110&Itemid=529&lang=bg