Категория: СДО

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява следните места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата:

1.     АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – 2 БР.
2.     АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 3 БР.
3.     ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ – 2

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЛАСТ СЛИВЕН

                Уважаеми колеги,

              Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение  ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 година на Медицински университет – София, за сведение. …

Програма на курсове за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г. на НЦОЗА

В Регионална здравна инспекция гр. Сливен се намира на разположение Програма на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г. на Национален център по обществено здраве и анализи.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен и МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД, обявяват конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен и МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД обявяват конкурс за лекари-специализанти за места, финансирани от държавата

Подробна информация можете да намерите на интернет страниците на двете лечебни заведения:

 https://mbal.sliven.net/index.php?id=385454

Заповед РД-19-01 от 14.01.2022 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в базите за обучение в област Сливен за второто полугодие на 2021г.

Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в област Сливен

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в област Сливен, може да намерите тук:

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София

Уведомявам Ви, че в Регионална здравна инспекция – Сливен се намира на разположение  ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2022 година на Медицински университет – София, за сведение.

Програма на НЦОЗА за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021 г.

Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., за които държавата ще финансира обучението

Брой на местата за специализанти по клинични специалности за 2019г. и 2020 г., разпределени по специалности и по бази за обучение, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал.1 и ще заплаща субсидия по чл.42 б от Наредба …