Категория: Новини

Втори етап от Националната АНТИСПИН кампания 12-19.02.2024г.

Националната АНТИСПИН кампания е ежегодна инициатива, стартирала в Р България през 1992г., свързана с изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции с цел да се повиши обществената осведоменост за начините на предаването им …

Отменена е грипната епидемия

Във връзка с намаляване на регистрираната заболяемост от грип и ОРЗ в област Сливен за периода 05.02.2024г. – 12.02.2024г., РЗИ-Сливен Ви уведомява, че считано от 13.02.2024г. се отменят разпоредените със Заповед на директора на РЗИ-Сливен временни противоепидемични мерки  по отношение …

Препоръки за ограничаване на остри респираторни заболявания

Във връзка с повишения брой случаи с грип и остри респираторни заболявания  в област Сливен и обявената грипна епидемия за област Сливен считано от 06 февруари 2024 г. до 12.02.2024г. включително, РЗИ-Сливен напомня:

С оглед прекъсване на епидемичния процес  и …

Заповед РД-19-64 от 05.02.2024г. за въвеждане на противоепидемични мерки

Нови образци на заявления по Закона за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

1335 – Издаване на удостоверение за …

Грип

Грипът е най-масовото заразно заболяване през есенно-зимния сезон. Характеризира се с висока контагиозност, кратък инкубационен период и бързо развитие на основните симптоми на болестта.

Грипът е остра вирусна инфекция с причинител е Influenza virus – тип A или тип B.…

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД обявява конкурс за лекари специализанти и медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата

МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН” АД ГР.СЛИВЕН, на основание  Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № …

Какво трябва да знаем за нитратите

Какво са нитрати?

Нитратите са химични съединения – соли на азотната киселина. Обикновено са бели или безцветни прахообразни, кристални вещества, които добре се разтварят във вода. Нитратите се използват масово в много отрасли:

  • В земеделието като високо ефективни торове;
  • В

Внимание-морбили

РЗИ-Сливен информира:

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и Световната здравна организация през настоящата година се отчита нарастване на регистрираните случаи на Морбили. Най-много случаи са съобщени от Румъния, Австрия, Франция, Германия Казахстан, Турция, Русия, …

1 декември-Световен ден за борба срещу СПИН

Изпълнявайки дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България 2021-2025г., в отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН, който ще премине пред мотото „От теб се иска да избегнеш риска!“ за поредна …