Категория: Новини

Разкрит е Здравно-консултативен център за изпълнение на дейности по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”

Здравно-консултативен център за изпълнение на дейности по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, е разкрит към „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен” АД, гр. Сливен.

Адрес за кореспонденция:
гр.Сливен

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г

Регионална здравна инспекция – Сливен съобщава, че Министерство на здравеопазването финансира дейности по изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, приета с Решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 г. В …

Поздравителен адрес от името на Министъра на здравеопазването по случай 15 март – Ден на здравния инспектор

Pozdravitelen adres ot imeto na ministara na zdraveopazvaneto_15.03._Den na zdravnia inspektor

15 МАРТ – ДЕН НА ЗДРАВНИЯ ИНСПЕКТОР

За поредна година на 15 март ще бъде отбелязан Денят на здравния инспектор.

Поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи с Постановление на Министерски съвет от 1967 година е разкрита специалността „санитарен инспектор”, …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

 

За периода 5 март – 9 март 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 70 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 21 заведения за

Защо да спра да пуша?

Тютюнопушенето е сериозен медико-социален проблем и една от основните причини за смъртност и инвалидност в света. То е предотвратим рисков фактор за здравето и всяко усилие за неговото ограничаване си струва.

 Защо да спра да пуша?

След отказване от тютюнопушенето, …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 26 февруари – 02 март 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 53 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 17 закрити обществени места;7 детски …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 19 – 23 февруари 2018 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 82 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведения за обществено хранене; …

Тютюнопушене и здраве

Тютюнопушенето е една от доказаните водещи, предотвратими причини за болестност и смъртност, а тютюнът убива почти половината от тези, които са изложени на неговото въздействие.

Тютюнопушенето е причина за развитие на онкологични, сърдечносъдови и респираторни заболявания, като в глобален мащаб …

Отменени разрешителни за пуснати на пазара биоциди

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!

Със  заповедИ на министъра на здравеопАзването от 02.02.2018г. са отменени  РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА следните биоциди:

1.Биоцид „WP 092i”;

2.биоцид „Алдесол”;

3. биоцид „септихенд”;

4. биоцид „милениум”;

5. биоцид „tanalith e 3475