Категория: Новини

Качество на водата от местни водоизточници

Регионална здравна инспекция-Сливен обръща внимание, че по линия на държавния здравен контрол се извършват проверки за съответствие с нормативно установените здравни изисквания за питейната вода, която се подава от Водоснабдяване и канализация („ВИК”) чрез водоразпределителна мрежа. Изследват се показатели за …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 08 – 12 януари 2018г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 45 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 31 заведения за обществено хранене …

Четири проекта на ученици от област Сливен са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

Четири проекта на ученици от област Сливен са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2017/2018 г.

Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 18 – 22 декември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 52 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 4 заведения за обществено хранене …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 11 – 15 декември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 67 бр.  проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са:  34 закрити обществени места; 1 …

Семинар „Съвременни препоръки за хранене на кърмачета и деца до три годишна възраст“

На 02.12. 2017 г. в залата на Регионална здравна инспекция-Сливен се проведе семинар посветен на съвременните препоръки за хранене на кърмачето и децата до 3 годишна възраст с лектори: Гл. асистент д-р Анета Попиванова, Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом”, …

Извършени дейности от РЗИ Сливен по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България ( 2017-2020 г. ) за периода м. август – м. ноември 2017 г. на територията на обл. Сливен

За периода месец август – м. ноември 2017 г. се проведоха срещи, консултиране, изследване и повишаване информираността по отношение на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) сред следните рискови групи: „Лица, инжекционно употребяващи наркотици” и „Мъже, които правят секс с …

„Моето здраве е мое право“ – Световен ден за борба със СПИН

На 1 декември 2017 година Регионална здравна инспекция-Сливен съвместно с доброволците от БМЧК –Сливен отбелязаха Световният ден за борба със СПИН, който тази година премина под мотото: „Моето здраве е мое право“.

В центъра на град Сливен, пред бирария „Маки“,

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 27 ноември – 01 декември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 91 бр.  проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 3 заведения за хранене …

Плащане на административни услуги посредством ПОС терминал

РЗИ-Сливен информира, че от 20.11.2017 година, плащането на предоставяните административни услуги може да се извършва и посредством ПОС терминал.

 …