Категория: Новини

Информация относно епидемичната обстановка по отношение на остри респираторни заболявания и грип

През последната седмица общата респираторна  заболяeмост в област Сливен нараства, като най – засегнати са възрастовите групи 0-4 г. и 5-14 години. Извършени са проверки по ОРЗ и Грип в амбулатории за доболнична помощ  и се събират проби от заболели …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 13.01 – 17.01.2020 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 24 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 8 заведения за обществено хранене, 7 закрити обществени …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 06.01 – 10.01.2020 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 32 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 11 заведения за обществено хранене, 18 закрити обществени …

Климатичните промени и инфекциозните и паразитни заболявания

Климатът е един от факторите, влияещи върху разпространението на инфекциозните и паразитните болести.

Глобалната средна температура на въздуха от края на ХIХ век се е повишила с почти 1о и ще продължава да нараства и през ХХI век. Последните …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 16.12 – 20.12.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 49 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 8 заведения за обществено хранене, 19 закрити обществени …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 09.12 – 13.12.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 79 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 34 заведения за обществено хранене, 9 закрити обществени …

ВИРУСЕН ХЕПАТИТ тип А

Вирусен хепатит тип А е остро инфекциозно заболяване, което засяга черния дроб.

Източникът на инфекция е болният човек. Засягат се предимно деца.

Заразяване по фекално – орален механизъм – чрез замърсени ръце, вода или храна.

Развитие на заболяването – Инкубационен  …

Трихинелоза

Трихинелозата е паразитно заболяване, което засяга бозайниците и човека и се развива след консумация на заразено с трихинели месо.

Причинител на заболяването е Трихинела спиралис (Trichinella spiralis).

Най-често източннк на инфекцията за човека са заразените домашни и диви животни – …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 02.12 – 06.12.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 66 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 18 заведения за обществено хранене, 22 закрити обществени …

„Респираторен етикет“

Във връзка със зимния сезон и очакваното увеличаване на острите респираторни заболявания РЗИ-Сливен препоръчва спазване на „Респираторен етикет“ с цел превенция на разпространението на инфекции предавани по въздушно-капков път.