Категория: Новини

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 18 – 21 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 73 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 21 закрити обществени места; 18 …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето.

За периода 11 – 15 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 106 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 19 закрити обществени места; 36 …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 04 – 08 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 62 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 10 закрити обществени места; 17 …

Открита е национална телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита национална телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества +359(02) 814 70 70

Информация за новооткритата телефонна …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 28 август- 01 септември 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 63 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 32 закрити обществени места; 3 …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 21 – 25 август 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 61 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 1 детско заведение; 1 открито …

Епидемиологично проучване за Бруцелоза- текуща информация

По повод констатирани случаи на Бруцелоза по дребни преживни животни в област Сливен, до 31.08.2017 г. Регионална здравна инспекция Сливен е изпратила 59 проби на контактни лица (стопани, членове на семейства, помагащи в отглеждането на животните, ветеринарни специалисти, консуматори на …

Нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора

Информираме Ви, че на 25 юли 2017 г. Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) официално откри две нови специализирани услуги от резидентен тип за жертви на трафик на хора в гр. София в рамките на управлявания от …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 14 – 18 август 2017г. държавните здравни инспектори от РЗИ Сливен са извършили 36 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 2 детски заведения; 2 открити …

Епидемиологично проучване-Бруцелоза

По повод констатирани случаи на Бруцелоза по дребни преживни животни, Регионална здравна инспекция – Сливен провежда епидемиологично проучване сред контактните лица. В хода на проучването се взема кръв на стопани, членове на семейства и ветеринарни лекари за серологично изследване в