Заповеди

Заповеди

Заповед РД-01-604 13.10.2020

Заповед РД-01-603-13.10.2020

Заповед РД-01-572/07.10.2020_мерки извънредна епидемична обстановка

Заповед РД-01-549-30.09.2020

Заповид РД-01-548-30.09.2020

Заповед_РД-01-547-30.09.2020_

Заповед РД -01-487 от 31.08.2020

Заповед РД -01-488 от 31.08.2020

Заповед РД -01-489 от 31.08.2020

Заповед РД-01-477 от 20.08.2020 правоимащи

Заповед РД-01-459 от 11.08.2020

Заповед РД-01-452/ 04.08.2020

Заповед РД-01-448 от 31.07.2020

Заповед РД-01-447 от 31.07.2020

Заповед РД-01-446 от 31.07.2020

Заповед РД -01-443 от 30.07.2020

Заповед РД-01-438 27.07.2020

Заповед РД-01-409/17.07.2020-лаборатории PCR

Заповед-РД-01-405/15.07.2020

Заповед РД-01-404/1507.2020

Заповед-РД-01-403/15.07.2020

Заповед РД-01-402/15.07.2020

Заповед-РД-01-399 от 12.07.2020

Заповед РД-01-372 от 30.06.2020

Заповед РД-01-371 от 30.06.2020

Заповед  РД-01-370 от 30.06.2020

Заповед РД-01-369 от 30.06.2020

Заповед РД-01-354 от 20.06.2020

ЗаповедРД-01-353 от 22.06.2020

Заповед РД-01-347 от 19.06.2020

 Заповед РД-01-338 от 13.06.2020

Заповед РД-01-337 от 13.06.2020

Заповед РД-01-336 от 12.06.2020

Заповед РД-01-335 от 12.06.2020

Заповед РД-01-334 от 12.06.2020 отменена със Заповед РД-01-338 от 13.06.2020

Заповед РД-01-333 от 12.06.2020

Заповед-РД-01-332 от 12.06.2020 отменена със Заповед РД-01-337 от 13.06.2020

Заповед РД-01-331 от 12.06.2020

Заповед РД-01-314 от 04.06.2020

Заповед РД-01-302 от 03.06.2020

Заповед РД-01-301от 03.06.2020_дезинфекция за ковид-19

Заповед РД-01-289 от 02.06.2020 отменена със заповед № РД-01-302 от 03.06.2020

Заповед РД-01-288 от 01.06.2020

Заповед РД-01-287 от 30.05.2020

Заповед РД-01-285 от 29.05.2020

Заповед РД-01-284 от 29.05.2020

Заповед РД-01-277 от 26.05.2020 отменена със заповед РД-01-287 от 30.05.2020

Заповед РД-01-274 от 21.05.2020

Заповед РД-01-272 от 20.05.2020г.

Заповед РД-01-271 от 19.05.2020

Заповед РД -01-270 от 19.05.2020г.

Заповед РД-01-268 от 15.05.2020г.

Заповед № РД-01-266 от 14.05.2020 лечение на пациенти

Мотивирано предложение към заповед РД-01-266 от 14.05.2020

Заповед РД-01-265_от 14.05.2020г.

Заповед РД-01-264 от 14.05.2020г.

Заповед РД-01-263 от 14.05.2020г.

Заровед РД-01-262 от 14.05.2020г.

Заповед РД-01-259 от 11.05.2020г.

Заповед РД-01-256 от 11.05.2020г.

Заповед РД-01-253_от 07.05.2020г.

Заповед РД-01-252 от 05.05.2020г.

Заповед РД-01-251 от 05.05.2020г.

Заповед РД-01-250 от 05.05.2020г.

Заповед-РД-01-249 от 03-05-2020г.

Заповед-РД-01-248 от 01-05-2020г.

Заповед -РД-01-247 от 01-05-2020г.

Заповед -РД-01-246 от 30-04-2020г.

Заповед-РД-01-245 от 30-04-2020г.

Заповед РД-01-243 от 29.04.2020 за изменение и допълнение Заповед № РД-01-225/20.04.2020

Заповед № РД-01-241-28.04.2020г.

Заповед № РД-01-239-26.04.2020г.

Заповед № РД-01-238-26.04.2020 г.

Заповед РД-01-236/ 24.04.2020 за изменение заповед 197 от 11.04.2020г.

Заповед 228 от 21.04.2020 за изменение и допълнение заповеди 124; 131; 139; 144; 154; 168; 169; 172; 195; 197; 225

Заповед РД-01-218 от 15.04.2020 за изменение и допълнение Заповед РД-01-179 от 06.04.2020 и Заповед № РД-01-199/11.04.2020

Заповед 195/ 10.04.2020 за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020

Заповед РД -01-184 от 06.04.2020 Национална информационна система за борба с COVID-19

Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020 г. с нанесени корекции в т. III и в приложение № 2. (1)

Заповед 179 от 06.04.2020 за създаване на организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, достъп до обработваеми земеделски площи, преустановяване на допълнителните ограничения, които не съответстват на Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение , обявени с решение на Народното събрание от 13 март 2020

Заповед РД -01-168/ 30.03.2020 за изменение и допълнение заповеди № 124, 131, 139, 144, 154

Заповед 158/ 26.03.2020 изм. и доп. Заповеди 130 и 140

Заповед 154/26.03.2020 за изменение на заповед №РД-01-124 от 13.03.2020, изм. и допълнение заповеди 131, 139, 144 от 22.03.2020

Заповед РД-01-144 /22.03.2020г. допълнение Заповед 124, Заповед 131 и Заповед 139

Заповед РД-01-143/20.03.2020г. противоепидемични мерки считано от 00.00 ч на 21.03.2020г. 

Заповед РД-01-140 за изменение и допълнение заповед РД-01-130/17.03.2020

 Заповед РД-01-139/ за изменение заповед РД-01-124/13.03.2020

Заповед РД-01-131/17.03.2020 допълнение към заповед РД-01-124/ 13.03.2020 COVID-19 на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването-противоепидемични мерки в съответствие с препоръки на национален оперативен щаб

Заповед противоепидемични мерки

Заповед за утвърждаване на Методично указание за борба с грипа и ОРЗ