Анализи

Анализи

Годишен  анализ здравно-демографско състояние на населението и здравната мрежа на област Сливен 2019 година 

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2019

Годишен анализ анкетни карти за предоставени услуги в РЗИ-Сливен 2019 г

Доклад мониторинг и контрол на обекти източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен 2019 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2018 година

Доклад за шумово натоварване на територията на град Сливен 2019 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен през 2018 година

Годишен анализ на анкетни карти за предоставените услуги в РЗИ-Сливен 2018 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически контингенти в област Сливен за учебната 2015/2016 година

Доклад за шумовото натоварване на територията на град Сливен 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на обектите източници на нейонизиращи лъчения на територията на град Сливен през 2016 година

Здравословно състояние на организираните детски и ученически контингетни за учебната 2016/ 2017