Категория: Новини

140 години от създаването на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“АД

На 11.10.2019г. в зала Сливен тържествено бе отбелязана 140-та годишнина от създаването на областната болницата в Сливен. МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“АД получи почетен плакет от Министерството на здравеопазването. Той бе връчен на Изпълнителния директор д-р Васислав Петров от Ваня Величкова …

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОП РЧР)

Във връзка с изпълнявания от Министерството на здравеопазването проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Ви информираме следното:

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 04.10 – 11.10.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 61 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 4 заведения за обществено хранене, 28 закрити обществени …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 24.09 – 27.09.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 89 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 2 заведения за обществено хранене, 21 закрити обществени …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 16.09 – 20.09.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 73 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 35 заведения за обществено хранене, 11 детски и …

Имунизационната кампания срещу морбили продължава

  • Продължава извънредната имунизационна кампания срещу морбили в Област Сливен при децата от рискови групи и/или със затруднен достъп до здравни услуги от 13 месечна до 8 годишна възраст.

  • ИМУНИЗАЦИИТЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ

Ако детето Ви е на възраст

Прегледи с мобилни кабинети за здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2019г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 09.09 – 13.09.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 73 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 20 детски и учебни заведения, 24 заведения за …

Извънредна имунизационна кампания

Във връзка с продължаващото разпространение на инфекция от Морбили на територията на Република България и с цел ограничаването и предотвратяването на заболяването, съгласно Заповед на министър на здравеопазването до 04.10.2019 г. в област Сливен ще се проведе извънредна имунизационна кампания

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 02.09 – 05.09.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 81 проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 29 детски и учебни заведения, 1 заведение за …