Категория: Новини

Грип- без паника, но и без подценяване !

Заразните болести все още представляват заплаха за здравето на европейските граждани. В нашия глобализиран свят те могат да се разпространят много бързо.

Сезонният грип е сред болестите и специфичните здравни проблеми, обхванати от наблюдение на равнище Европейски съюз. Специализирана компютърна …

Текуща информация за епидемиологичната обстановка в обл. Сливен по отношение на Грип и ОРЗ към 28.01.2019 г.

На 28.01.2019 г. в РЗИ-Сливен се проведе заседание на Бюрото по Грип и ОРЗ и се разгледа епидемиологичната обстановка през изминалата седмица. Общата респираторна  заболяемост е висока, като най – засегната е възрастовата група от 0 до 4 години.

Регистрираният …

Съвети при заболяване от Грип и ОРЗ

Ръководството на Сдружение на семейните лекари- Сливен, призовава населението на града при първи симптоми на остро респираторно заболяване да посещават личния си лекар.

Това е необходимо, защото при наличие на грипно заболяване правилното лечение изисква приемане  на   специфични противовирусни препарати, …

„Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Информираме Ви, че на 19.12.2018г., Министерство на здравеопазването обяви трета процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OР001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

В обявената процедура за подбор …

Епидемиологична обстановка в област Сливен по отношение на грип и ОРЗ

Към 25.01.2019 г. регистрираната заболяемост от Грип и ОРЗ в обл. Сливен бележи понижение. Най – засегнати са децата до 4  години.

На 28.01.2019 г. ще се проведе заседание на Бюрото по Грип и ОРЗ, където ще се представят данните …

Актуални данни-грип

Актуални данни за заболяемостта от грип се публикуват в „Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България“ на интернет страницата на Национален център по заразни и паразитни болести на електронен адрес: https://grippe.gateway.bg/

Интервю с д-р Милена Ченкова – началник на Отделението по инфекциозни болести в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен от 22.01.2019г.

– Д-р Ченкова, въпреки, че в Сливен все още не е обявена грипна епидемия, има висока заболеваемост. Лекувате ли пациенти с усложнения след неправилно лечение или непотърсена навреме лекарска помощ?

– Както всяка година, така и през тази се наблюдава …

Информация за Радон-Национален план за действие за действие за намаляване на риска от облъчване от Радон

Грипна епидемия за област Сливен

Поради повишаване на броя на случаите с грип и остри респираторни заболявания  в обл. Сливен  Регионална здравна инспекция – Сливен обявява грипна епидемия за област Сливен считано от 23 януари 2019 г.

С оглед прекъсване на епидемичния процес  и ограничаване …

Проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето

За периода 14.01 – 18.01.2019 г. държавните здравни инспектори от РЗИ-Сливен са извършили 54 бр. проверки във връзка спазване разпоредбите на чл. 56 и чл. 56 а от Закона за здравето. Проверени са: 24 закрити обществени места, 9 детски и …