Административни услуги

Информация за предоставяне на услуга

Анкетна карта за организацията на административното обслужване в РЗИ Сливен

 

Административна информация РЗИ Сливен:
Булстат: 176 031 165, IBAN: BG56UBBS80023110738810, BIC: UBBSBGSF,
Банка: ОББ АД – клон Сливен