Административни услуги

 

Информация за предоставяне на услуга

Достъп до обществена информация – http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71482

Издаване на УП-2 –http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/67881

Издаване на УП-3 – http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/68041

Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, който се дава по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга –http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/75194

Анкетна карта за организацията на административното обслужване в РЗИ Сливен

Административна информация РЗИ Сливен:
Булстат: 176 031 165, IBAN: BG56UBBS80023110738810, BIC: UBBSBGSF,
Банка: ОББ АД – клон Сливен

Плащането на предоставяните административни услуги може да се извършва и посредством ПОС терминал.