Административни услуги

Информация за предоставяне на услуга

Анкетна карта за организацията на административното обслужване в РЗИ Сливен

Достъп до обществена информация – http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71482

Издаване на УП-2 –http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/67881

Издаване на УП-3 – http://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/68041

Вътрешни правила за административно обслужване в РЗИ-Сливен

Заявление за комплексно административно обслужване

Бланка за устно заявяване на административни услуги

Електронни услуги: https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/zdraveopazvane%20i%20zdravno%20osiguryavane/zdraven%20kontrol?cP=4

Административна информация РЗИ Сливен:
Булстат: 176 031 165, IBAN: BG56UBBS80023110738810, BIC: UBBSBGSF,
Банка: ОББ АД – клон Сливен

Плащането на предоставяните административни услуги може да се извършва и посредством ПОС терминал.