Извънболнична помощ

Регистър извънболнична помощ към 15.11.2017г.

 

НЗОК- регистър лечебни заведения сключили договор с НЗОК http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/lists/opl.jsp?_afPfm=kwnx7c5cu