Извънболнична помощ

Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ към 31.10.2018г.

Списък на лекари, стоматолози,фелдшери и медицински сестри съхраняващи лекарствени продукти 27.03.2018г.

НЗОК- регистър лечебни заведения сключили договор с НЗОК http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/lists/opl.jsp?_afPfm=kwnx7c5cu