Извънболнична помощ

Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:   https://iamn.bg/wp-content/uploads/2019/11/20_REGISTER_LZ-dejstvashti.pdf

Списък на лекари, стоматолози,фелдшери и медицински сестри съхраняващи лекарствени продукти 27.03.2018г.

НЗОК- регистър лечебни заведения сключили договор с НЗОК http://services.nhif.bg/NZOK_References/faces/lists/opl.jsp?_afPfm=kwnx7c5cu