Категория: Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД обявява конкурс за лекари специализанти и медицински сестри и акушерки от професионално направление „Здравни грижи“ на места финансирани от държавата

МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН” АД ГР.СЛИВЕН, на основание  Заповед № РД-19-1/09.01.2024г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл.90 и 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.11 т.1, чл.17, ал.3 и ал. 5 и чл.47б от Наредба № …

Места за специализанти финансирани от държавата с професионална квалификация „лекар“

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен обявява места за лекари-специализанти https://mbal.sliven.net/index.php?id=424339

Заповед на министъра на здравеопазването за местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява следните места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата:

1.     АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ –