Категория: Предложения на базите за обучение за места за специализанти, финансирани от държавата

Места за специализанти финансирани от държавата с професионална квалификация „лекар“

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен обявява места за лекари-специализанти https://mbal.sliven.net/index.php?id=424339

Заповед на министъра на здравеопазването за местата за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“

МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява места за специализанти с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата МБАЛ „Хаджи Димитър“ обявява следните места за специализанти по клинични специалности за лица с професионална квалификация „лекар“, финансирани от държавата:

1.     АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ –