Европейска имунизационна седмица, 24-30 април 2016г.

Целта на тази ежегодна кампания е увеличаването на имунизационния обхват като се обърне внимание на важността на имунизациите особено за уязвимите групи от населението.

Тази седмица ще бъде чествана и от останалите региони на СЗО и в глобален план като Световна Имунизационна Седмица под наслов „Да запълним имунизационната празнина“.

Европейската имунизационна седмица 2016 ще е с насоченост към постигнатия прогрес по отношение елиминацията на морбили и рубеола, както и на оставащата празнина между защитените и уязвимите от ваксинопредотвратими заболявания хора.

Основни послания на Европейската имунизационна седмица 2016

  1. Постигнатият успех от много държави сочи, че морбили и рубеола могат да бъдат елиминирани от всички държави от Европейския регион.
  • Над 30 страни от Европейския регион са показали, че това може да бъде направено – към края на 2014 г.тези държави са прекъснали трансмисията на морбилни и/или рубеолни вируси.
  • Всички държави могат да постигнат това – сега е времето да запълним имунизационната празнина в Европейския регион.
  1. Необходимо е да се увеличат заинтересоваността и съпричастността, за да се запълни имунизационната празнина и да се продължи към елиминация на заболяванията.
  2. Имунизацията е право и отговорност на всеки.
  • Благодарение на имунизациите, повечето родители на малки деца в Европейския регион не са виждали заболял от морбили или рубеола.Обучавайки родителите относно ваксините и болестите, от които те предпазват, е в основата на запазването на доверието във ваксините.
  • Морбили и рубеола засягат хора от всички възрасти.Натрупаните с времето имунизационни празнини позволиха да се образуват т. нар. „джобове“ от възприемчиви възрастни, които може би не знаят, че са в риск от заразяване.
  • Родителите вярват на съветите на здравните работници. Поддържайки здравните работници информирани относно ползите и рисковете от ваксините им дава възможност да изберат и популяризират имунизациите.
  • За да се постигне елиминация е необходимо останалите ендемични държави да подобрят надзора на заболяванията, да се приложат адекватни местни политики и да се гарантират необходимите ресурси за постигането на над 95% покритие във всяка група от населението.

Заплахата от завръщане на морбили и рубеола ще остане, докато съществуват имунизационни празнини.

Защо е важна Европейската имунизационна седмица

Повсеместното прилагане на имунизационни програми през последните 30 години доведе до драматичен спад в броя на заболелите и починалите от ваксинопредотвратими инфекции.През 2002 г. Европейският регион на СЗО е сертифициран като свободен от полиомиелит, а за периода 1993-2007 г. случаите на морбили в региона намаляха с повече от 90%.

Въпреки това, е необходимо да се направи повече.Приблизително 650 000 от средно 10,7 млн. новороденив Европейския регион всяка година не получават пълната първична имунизация с три дози ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюши това води до натрупване на възприемчиво към дадените заболявания население.Фактът, че имунизациите доведоха до намаляването до единични случаи или изчезването на много заболявания наложи мнението сред родителите и здравните специалисти, че ваксините повече не са необходими.Това може да направи общественото доверие във ваксините податливо на влиянието на антиваксинални групи и интернет сайтове.

Необходимо е да се изгради силна политическа подкрепа за имунизациите или рисковете от повторна поява на заболявания с висок епидемичен потенциал, с висока степен на инвалидизация и смъртност в Региона, които да окажат значителен натиск върху здравните системи и родителите са реални. Епидемиите през последните години подчертават още повече общата отговорност, която трябва да споделим, за да държим ваксинопредотвратимите инфекции под контрол.

Имунизациите спасяват милиони живота всяка година и този успех за общественото здравеопазване трябва да се запази.Държавите от Региона трябва спешно да осигурят точна, балансирана и разбираема информация за рисковете и ползите от ваксинацията.

Кой участва

Европейската Имунизационна седмица е регионална инициатива, ръководена и координирана от Регионалния офис на СЗО за Европа, в сътрудничество с основни ключови фигури от Региона. Европейската Имунизационна седмица се провежда всяка година през месец април, като за първи път е организирана през 2005 г.

Държавите от Региона активно участват в инициативата, като използват Европейската Имунизационна седмица, за да наблегнат на имунизациите чрез насочени активности и имунизиране на високорискови групи от населението.

Широка група от партньори, вкл. професионални сдружения, неправителствени асоциации и обществени организации подкрепят тази инициатива и оказват помощ при провеждането на дейноститена местно и национално ниво.

Каква е целта

Целта на Европейската Имунизационна седмица е да повиши информираността относно значимостта на имунизациите и да увеличи имунизационния обхват.Специално място заемат дейностите за достигане на уязвимите групи от населението.Девизът „Предпази. Защити. Имунизирай“ популязира основното послание, че имунизирането на всяко едно дете е от жизнено значение за предпазване от болести и защита на живота.

VAXINI BULG-FINAL