Информация за проведено заседание на Регионалния съвет за медицинско осигуряване

На 27.09.2017 г. в „Специализирана болница за рехабилитация-Котел” гр. Котел се проведе изнесено заседание на Съвета за медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Регионална здравна инспекция-Сливен.

Тема на заседанието беше организацията на медицинското осигуряване на населението  при бедствия, аварии и катастрофи на областно ниво и провеждане на практическо занятие: Действие на персонала на „Специализирана болница за рехабилитация-Котел” ЕООД при възникване на пожар в лечебното заведение и взаимодействие между екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Филиал за спешна медицинска помощ – гр. Котел при спасяване на пострадали.

Г-н Д. Тачев – секретар на Регионалния съвет, запозна членовете на съвета със създадената организация по медицинско осигуряване на населението при бедствия и тероризъм в област Сливен.

Д-р В. Симеонова, директор на ЦСМП-Сливен, информира за силите и средствата с които разполага центъра, както и филиалите в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Представителите в съвета на МБАЛ Д-р Ив. Селимински” АД гр. Сливен, д-р Х. Хрисантов и МБАЛ „Св. Петка Българска” ООД гр. Нова Загора, д-р С. Иванова информираха за възможностите и готовността на лечебните заведения за действие при кризисна ситуация.

Изказаха се и представителите на Областна администрация и общините, които информираха за взетите мерки по превенция на риска и декларираха готовността на общините, които представляват за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

В най-интересна част се превърна практическото занятие, чиято цел бе да усъвършенства действията на персонала на лечебното заведение  и координацията при съвместни действия на екипите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Филиал за спешна медицинска помощ-Котел. В занятието участваха един медицински екип с един автомобил /линейка/, един противопожарен автомобил и личен състав от РС „ПБЗН” – Котел.

На практическото занятие освен членовете на съвета присъстваха и Заместник-кмета и секретаря на община Котел, експерти от Община Нова Загора, началникът на РС „ПБЗН”- гр. Котел, граждани.

След завършване на занятието бе направен анализ на цялото занятие и на действията на екипите.