ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИИ НА ДЕЦА, ПРИСТИГНАЛИ ОТ УКРАЙНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМУНИЗАЦИИ НА ДЕЦА, ПРИСТИГНАЛИ ОТ УКРАЙНА

Всички деца, пристигнали от Украйна могат да бъдат имунизирани в Република    България съгласно разработените от Министерството на здравеопазването

Временни насоки за имунизации и реимунизации при деца, пристигнали от Украйна

1. Дете с пълен имунизационен статус за Украйна
възрастнеобходими действия
– до 5 г. възраст– 2 дози Synflorix (минимален интервал между приемите 2 месеца)
– над 5г. възраст– не се изисква Synflorix
2. Дете с непълен имунизационен статус за Украйна – прилагат се липсващите дози ваксини, съгласно Имунизационен календар на България
възрастнеобходими действия 
– до 1 г. възраст– от 1 до 3 дози Pentaxim, съобразно наличните данни за поставени ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилусинфлуенце- 2 дози Synflorix (минимален интервал между приемите 2 месеца)- проба Манту/БЦЖ
– между 1-4 г.– 1 доза Pentaxim + 2 дози Tetraxim (основна имунизация) – съобразно наличните данни за поставени ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце- 2 дози Synflorix (минимален интервал между приемите 2 месеца)- 1 доза M-M-RVAXPRO- проба Манту/БЦЖ – реимунизация с 1 доза Pentaxim (при деца до 4 г.)- реимунизация с 1 доза Tetraxim (при деца на и над 4 г.)
– между 5-6 г.– от 1 до 3 дози Tetraxim- 1 доза M-M-RVAXPRO- проба Манту/БЦЖ 
– между 7-13 г.– 1 доза Tetraxim (основна имунизация)- 1 доза Тд (основна имунизация)- 1 доза M-M-RVAXPRO- проба Манту/БЦЖ – 1 доза Tetraxim (реимунизация)
– над 13 г. – 1 доза M-M-RVAXPRO- 1-2 доза Tд (основна имунизация)- проба Манту/БЦЖ – 1 доза Boostrix (реимунизация)
3. Дете без данни за проведени имунизации – приема се за неваксинирано. Обхваща се с имунизации, съгласно Имунизационния календар на България, като се има предвид следното:
– при деца до 1 г. възраст – прилагат се: 3 дози Pentaxim, 2 дози Synflorix, проба Манту/БЦЖ. 
– при деца на 1-4 г. възраст – прилагат се: 1 доза  Pentaxim + 2 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVAXPRO (приоритетно обхващане с M-M-RVAXPRO пред Synflorix), 2 дози Synflorix, проба Манту/БЦЖ 
– при деца на 5-6 г. възраст – прилагат се: 3 дози Tetraxim, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба Манту/БЦЖ
– при деца на 7-13 г. възраст – прилагат се: 1 доза Tetraxim, 1 доза Tд, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба Манту/БЦЖ  
– при деца над 13 г. възраст – прилагат се: 2 дози Tд, 1 доза M-M-RVAXPRO, проба Манту/БЦЖ