Епидемичната обстановка в областта по отношение на грип и ОРЗ за периода 31.01-05.02.2023 г.

Събраните данни за заболели от Грип и ОРЗ от сентинелните практики през периода 31.01–05.02.2023г. включително показват, че интензивността на епидемичния процес намалява.

Общата респираторна заболяемост от Грип и ОРЗ в област Сливен към дата 06.02.2023г. е 142.25 на 10 000 души население. Броят на заболелите спада във възрастови групи 0-4г., 5-14г. и 15-29г. и се задържа на нивото от предходната седмица за възрастови групи 30-64г. и 65+г.

РЗИ-Сливeн продължава проследяването на заболяемостта на територията на областта.