Отчет за дейността на РЗИ-Сливен през 23 седмица 03.06.-07.06. 2019г.

Отчет за дейността на РЗИ-Сливен през 23 седмица 03.06.-07.06. 2019г.