Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година

Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Сливен през 2017 година