Държавен здравен контрол

Държавен здравен контрол

Анализ на здравословното състояние на обслужваните деца и ученици от медицинските специалисти  от здравните кабинети на детските заведения и училища – бланки: Бланка децаБланка ученици 

Съобщение за доброволно оттегляне от пазара на продукти с марка Purito закупени след 01 юни 2020г.

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г., относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества: Указания на ЕК относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Листовки „Можете да промените нещата! Продавайте химически продукти отговорно.“: SOS_Leaflet_BG;    SOS_poster_BG

Качество на водата от местни водоизточници