Таблица със стойности от 1 до 10 за риска COVID 19

COVID 19 – заболяване от Коронавирус

Бъдете информирани за Вашия риска по време на COVID 19

Таблица със стойности от 1 до 10 за риска