Категория: Конкурси

Конкурс за инспектор дирекция „Надзор на заразните болести“

Обява за конкурс на инспектор

Заповед за конкурс на инспектор

протокол допуснати кандидати НЗБ

 

 

 

 …

Конкурс за главен инспектор дирекция „Медицински дейности“

objva-za-konkurs-glaven-inspektor

zapoven-za-konkurs-glaven-inspektor

 …

Бланка декларация за участие в конкурс чл.7, ЗДСЛ

blanka-declaracia-za-uchastie-v-konkurs

Бланка заявление за участие в конкурс

blanka-zajvlenie-za-uchastie-v-konkurs

 …

Конкурси за главен и младши експерт

 

zapoved-konkurs-glaven-i-mladshi-expert

obiava-za-konkurs-glaven-i-mladshi-expert

протокол допуснати младши експерт ЛИК

протокол допуснати гл.експерт ЛИК

 

 …

Конкурс за главен счетоводител

На основание чл.10а,ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД- 06-01-178/ 29.08.2016 г. на Директора на РЗИ Сливен обявява конкурс за длъжността Главен счетоводител

заповед конкурс главен счетоводител

обява конкурс главен счетоводител

протокол допуснати кандидати Главен счетоводител 14-09-2016