Категория: Здравна профилактика

Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по НППОЗД-област Сливен 2022г.

Седмица на отворените врати за Туберкулоза

Всеки работен ден за периода 12 – 23 септември 2022г. във пневмо-фтизиатричния кабинет на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“АД на адрес ул. „Сергей Румянцев“ № 2 – от 8.00 до 12.00 часа на всеки желаещ ще се …

Опасностите, които крие Интернет за децата – информационен материал на Министерство на електронното управление

Как да опазим децата, себе си и птиците – Национална кампания за

Информация за лекари по дентална медицина, които извършват силанизиране по НППОЗД0 в област Сливен през 2021г.

Имунизацията е безплатна и достъпна близо до теб. Ваксинирах се за да запазя семейството и близките си.

Информационни материали COVID -19

Лекари по дентална медицина поставящи силанти по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. в Република България

Графици за извършване на профилактични прегледи на територията на област Сливен, регламентирани със Заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2020г. по Национален план за действие за изпълнение на Националната здравна стратегия на Р България за интегриране на ромите 2015-2020

График за извършване на прегледи на територията на област Сливен мобилни кабинети Медицински център „Д-р Г.В.Миркович” :

Информационни материали за превенция за разпространение на корона вирус