Категория: Национални и регионални програми

Осъществени дейности от РЗИ-Сливен и лечебните заведения в област Сливен през 2023г. по НП за подобряване на мейчиното и детско здраве 2021-2030г.

Национални програми в областта на ваксинопрофилактиката и инфекциозните болести в изпълнението, на които РЗИ-Сливен участва

  1. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г.
  • От есента на 2023г. по  Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка се осигурява ваксината Gardasil 9, която е насочена срещу девет основни типове онкогенни

Графици за дейности с мобилни медицински кабинети през м. октомври 2023г. област Сливен


Графици за дейности с мобилни медицински кабинети през 2023г. във връзка с изпълнение на дейности по Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г. и Национален план за действие за периода 2022-2023г.

Дейности осъществени от РЗИ и лечебните заведения по НП за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г. в област Сливен за 2022г.

Дейности осъществени от РЗИ и лечебните заведения по НП за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г. в област Сливен за 2021г.

„Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030г.“

С Решение № 333 на Министерския съвет от 09.04.2021г. е приета  „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 2030г.“  В област  Сливен се изпълняват следните дейности по програмата:

1. Извършване на масов универсален неонатален слухов скрининг …

Национална информационна кампания в подкрепа на донорството „Да! За живот!“

С разполагането на информационен щанд пред Стария бряст, на 5 ноември 2019 година, доброволци от Български червен кръст-Сливен и представители на  Регионална здравна инспекция-Сливен се включиха в Националната информационна кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията в България.

Кампанията има …

Финансирани дейности от МЗ във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”

 

Във връзка с „Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014 – 2020 г.”, приета с Решение № 510 на Министерския съвет от 17.07.2014 г., Министерство на здравеопазването осигурява финансиране на следните дейности:

  1. Осигуряване на комплексно медицинско

Извършени дейности от РЗИ Сливен по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България ( 2017-2020 г. ) за периода м. август – м. ноември 2017 г. на територията на обл. Сливен

За периода месец август – м. ноември 2017 г. се проведоха срещи, консултиране, изследване и повишаване информираността по отношение на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) сред следните рискови групи: „Лица, инжекционно употребяващи наркотици” и „Мъже, които правят секс с …

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон

Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон http://www.anketa-radon.com/