31 МАЙ СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

По инициатива на Световната здравна организация ежегодно на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

Тази година мотото на кампанията е „Тютюнът заплаха за развитието“.

Епидемията от тютюн е една от най-големите заплахи за общественото здраве.  Тютюнът убива повече от 7 милиона души всяка година. Повече от 6 милиона от тези смъртни случаи са резултат от директното използване на тютюн, а около 890 000 са резултат от излагането на непушачи на вторичен дим.

Във връзка с отбелязването на Световния ден без тютюн и в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, Регионална здравна инспекция – Сливен обявява Отворени врати за активни и пасивни пушачи, които  могат безплатно да изследват съдържанието на въглероден монооксид (СОppm) и карбоксихемоглобин в издишан въздух на 31 май от 10,00 -12,30 часа и от 13,00-15,00 часа в залата на Инспекцията.