Приключи съвместната кампания „Тютюн и сърдечно-съдови заболявания“ на Регионална здравна инспекция-Сливен и Община Котел.

Приключи съвместната кампания „Тютюн и сърдечно-съдови заболявания“ на Регионална здравна инспекция-Сливен и Община Котел.

В рамките на два часа, 51 граждани пожелаха да направят тест за измерване на количеството въглероден монооксид в издишания въздух, което е мярка за процентното съдържание на карбоксихемоглобин в кръвта.

Целта на кампанията беше да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, като с това се  призовава и да се намали неговото потребление.

На заинтересованите бяха предоставени информационни материали „Десет лесни стъпки за отказване от тютюнопушенето“.