21 ноември 2019 Международен ден без тютюнопушене

По традиция в третия четвъртък на месец ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.

Тази година кампанията ще премине под мотото: „Спри сега за по-добро здраве утре“. Домакин на инициативата ще бъде Община Нова Загора, където на 21.11.2019г. от 11,00 часа пред Спортната зала в града, представители на Регионална здравна инспекция-Сливен ще извършват измерване на количеството въглероден монооксид в издишания въздух за всички желаещи граждани. Ще бъдат предоставяни информационни материали за вредата от употребата на наргиле, цигари и злоупотребата с алкохол.

Според данни от „Здравния профил за България“ 2017г. (източник Европейската комисия) разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21% след Хървания), докато 30% от 15-годишните момичета са редовни пушачи и това е най-високото равнище в ЕС.

В Международния ден без тютюнопушене, Регионална здравна инспекция-Сливен призовава всеки пушач да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.