19 май- Европейски ден за борба със затлъстяването

Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през 2009 г. по инициатива на Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване.

Целта на кампанията е да напомни на хората, че Затлъстяването е сериозен здравен проблем, усилващ се в целия свят и с особено тревожни тенденции в Европа. Европейците днес консумират твърде много калории и се движат твърде малко. Все по-голям брой деца в Европа страдат от наднормено тегло и затлъстяване. Проучвания на Европейския съюз показват, че през последните две десетилетия затлъстяването сред жителите на Европа се е увеличило три пъти.

В България свръхтеглото и затлъстяването също са масово разпространено явление и се  превръщат в сериозен проблем още в детска и ученическа възраст.  Доказват го и резултатите от последното национално проучване, проведено през 2013г. Установи се, че  32,4% от момчетата на 7 годишна възраст и 28,6% от момичетата на същата възраст са с наднормено тегло, а – 15,7% сред момчетата и 12.2% при момичетата със затлъстяване. Това налага да се променят неблагоприятните тенденции в модела на хранене на населението в България.

Основните препоръки за постигане на здравословно хранене включват:

♦  разнообразие на храната;

♦  ежедневна консумация на плодове и зеленчуци;

♦  намаляване приема на мазнини, особено от животински продукти;

♦  нисък прием на сол;

Намаляване на затлъстяването е основна задача във всички стратегии, свързани с храненето и здравето, приети от Европейския Съюз и Световната здравна организация през последните години.

В България от специалистите по хранене в Националния център за опазване на здравето анализи(НЦОЗА) са разработени документи, подкрепящи здравословното хранене: препоръки за здравословно хранене на ученици, на бременни и кърмещи жени, на кърмачета, на деца от 0-3 годишна възраст; наредби за здравословно хранене: на учениците, 2009 год.; на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, 2011 г.; на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, 2013 г и съответно сборници с рецепти като ръководство за прилагане на наредбите. ; разработени са и примерни седмични менюта с подкрепителна закуска; осъществено е и участие при подготовка и стартиране на Национална стратегия и наредба за прилагането й “Училищен плод”.

Във всяка възраст е възможно хранителните навици да бъдат повлияни в благоприятна насока и така да се намали рискът от болестите, свързани с нездравословното хранене – сърдечно –съдови заболявания, затлъстяване, някой видове рак, диабет тип 2, остеопороза, кариес и др.