16 октомври – Световен ден на прехраната

Всяка година, в повече от 150 държави по света датата 16 октомври  се отбелязва като ден на прехраната. Честването  става  по инициатива на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, която е създадена през 1945г. За първи път официално е обявено, че една от най-важните задачи е изкореняването на глада по света и създаването на условия за устойчиво земеделие, което би могло да изхрани населението в световен мащаб. България се включва в инициативата през 2006г.

Целта е да се предизвика по-голямо разбиране от световната общественост по отношение на проблемите с прехраната и с общи усилия страните да се борят с глада, лошото хранене и бедността.

Световната здравна организация смята, че недохранването е най-голямата заплаха за човешкото здраве в световен мащаб. В редица развиващи се страни то е основната причина за най-малко една трета от случаите на детска смъртност и за 20 % от случаите на майчина смъртност всяка година.  Милиони деца оцеляват, но са със забавен растеж (с нисък ръст за възрастта си и с увредено умствено развитие) и/или на няколко пъти са преживявали периоди на загуба на тегло, преди да навършат пет години. Съчетанието от бедност, неадекватен хранителен режим и болести им дава възможно най-лошия старт в живота, като обрича на бедност индивидите и обществата.

Последствията от недохранването представляват една от най-сериозните, но предотвратими трагедии на нашето време.

Сигурността на прехраната, селското стопанство и развитието на селските райони заемат централно място в помощта на Европейския съюз за развиващите се страни, като Евросъюзът предоставя бърза и мащабна подкрепа за справяне с нарастващия брой гладуващи по света. Съвместната дейност на Европейския съюз и Организацията на ООН по прехрана и земеделие  притежава потенциала да удвои традиционното производство на храни.

Всички знаем, че храната е един от основните фактори за нормалното физическо и психическо развитие на човека. А за да става това, тя трябва да бъде и в достатъчно количество, и с доказано качество.