14 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА КРЪВОДАРИТЕЛЯ 2022 Г. „ДАРЯВАНЕТО НА КРЪВ Е АКТ НА СОЛИДАРНОСТ. ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ УСИЛИЯТА И СПАСЕТЕ ЖИВОТИ“

Всяка година на 14 юни в страните по целия свят се отбелязва Световния ден на кръводарителя. Целта на инициативата е да повиши информираността на хората за необходимостта от безопасна кръв за спасяване живота на нуждаещите се и да се изрази дълбока благодарност към хората, които доброволно и безвъзмездно даряват кръв.

            Лозунгът на Световния ден на кръводарителя през 2022 година е „Даряването на кръв е акт на солидарност. Присъединете се към усилията и спасете животи“. Целите които си поставя кампания са:

  • Привличане на вниманието към доброволното кръводаряване и ролята му за спасяването на животи;
  • Изразяване на благодарност към кръводарителите и създаване на по-широка обществена осведоменост за необходимостта от редовно, безплатно кръводаряване;
  • Подчертаване необходимостта от ангажирано, целогодишно кръводаряване, за поддържане на адекватни доставки и постигане на универсален и навременен достъп до безопасно кръвопреливане;
  • Насърчаване ценностите на доброволното безплатно кръводаряване за повишаване на солидарността в общността и социалното сближаване.

В област Сливен кръв може да дарите:

„Отделение по трансфузионна хематология“

Гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ № 2, етаж 1

Всеки работен ден от 8.00 до 14.30ч.

За допълнително информация може да се обърнете на телефон: 044/ 66 26 23