10 май – Световен ден „Движението – това е здраве”

С решение на 55-та Световна здравна асамблея през 2002г. датата 10 май се обявява за Световен ден, посветен на инициативата на Световната здравна организация „Движението – това е здраве”. Основната цел е да се популяризира ролята на физическата активност като важен фактор за подобряване на физическото и психическото здраве на населението.
По данни на Националния център за опазване на общественото здраве и анализи 80% от хората в България не са физически активни в такава степен, която би могла да бъде полезна за тяхното здраве.
Факт е, че физическата активност притежава изключително мощен оздравителен потенциал, който продължава обаче да бъде все още неизползван за голяма част от населението в съвременния свят.
Редовната двигателна активност:
♦  Намалява индивидуалния риск от коронарно заболяване и мозъчен инсулт почти два пъти.
♦  Намалява повишеното артериално налягане.
♦ Подобрява коронарния баланс на организма и съдейства за намаляване на теглото чрез увеличаване на енергийните разходи, като по този начин предотвратява затлъстяването.
♦  Намалява риска и от развитие на захарен диабет тип 2.
♦ Намалява загубата на костно вещество, като по-този начин се постига профилактика на остеопорозата.
♦   Подобрява физическата кондиция, намалява стреса и умората.
♦  Повишава производителността на труда, като прави ежедневната работа по-лека и приятна.
Физическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на дооформяне пропорциите на тялото, на физическо и психическо съзряване. Чрез спорта децата придобиват нови, необходими за тях, двигателни навици и умения, които се изграждат по време на тренировките. А колкото по-рано започнат, толкова по-лесно се овладяват.
Чрез спорта се развиват физически качества – бързина, сила, издръжливост и ловкост, които правят всяка дейност по-ефективна, по-успешна и по-лека, защото организмът започва да работи по-икономично и мобилизира функционалните си възможности и резерви. Спортуващите деца и ученици имат значително по-високи показатели на телесната маса, гръдната обиколка, жизнената вместимост на белия дроб, мускулната сила на ръцете и др. Под влияние на системните физически упражнения се променя темпът на растеж на костната и мускулната система, понижава се кръвното налягане, по-икономична става работата на сърцето. Значително се повишава белодробната вентилация, за сметка на задълбочаване на дишането. Увеличава се броят на еритроцитите и хемоглобина в кръвта.
При физически тренираните деца се повишава силата и концентрацията на вниманието и те се справят по-успешно с уроците в училище. Системните физически упражнения водят до придобиване на правилна телесна стойка и добър естетически вид, които са от голямо значение за самочувствието на младежите и девойките.
Физическата активност и спортът са в основата на здравословния начин на живот, а това означава – здраве и красота!