1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

Тази година той е под наслов „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН“.

Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2020г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020г. близо 73% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. 

От 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция.

България остава страна с по-ниско разпространение на ХИВ. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население е 2,9 през 2020г., зa сравнение – средният показател за страните от Европейюския съюз е 3,3. Общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, а 1 910 (99%) от тях получават антиретровирусна терапия.

По предварителни данни в страната над 182 811 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на 2021 година. Открити са нови 219 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. Близо 93% от новите случаи с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 5.5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.

Пандемията от COVID-19 изостря неравенствата и трудностите при предоставянето на здравни услуги, което е предизвикателство за много хора, живеещи с ХИВ. Затова Световната здравна организация призовава световните лидери и гражданите да се обединят, да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. 

През 2021 г. Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025г., която продължава дейностите по превенция, диагностика и лечение на ХИВ и сексуално предавани инфекции, чрез които ще се осигури устойчивост в борбата с ХИВ и сексуално предавани инфекции в страната.

Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.

Всеки работен ден, в  лабораторията за вирусологични изследвания при РЗИ-Сливен, всеки гражданин може да извърши анонимно и безплатно, консултиране и изследване за ХИВ и сексуално предавани инфекции.