Тютюнът застрашава всички

Тютюневата епидемия е една от най-големите заплахи за общественото здраве, тя убива около 6 милиона души годишно. Счита се, че повече от  5 милиона от тези смъртни случаи са резултат от директното използване на тютюн, а останалите са резултат от излагане на вторичен дим.

Рискът за здравето се увеличава с нарастване броя на изпушваните цигари на ден, с продължителността на тютюнопушенето, с по-ранната възраст на пропушване и с по-дълбокото вдишване на дима.

В рамките на национална програма за ограничаване на тютюнопушенето, в Регионална здравна инспекция-Сливен, активни и пасивни пушачи могат безплатно да изследват съдържанието на въглероден монооксид (СОppm) и карбоксихемоглобин в издишан въздух.

В Регионална здравна инспекция-Сливен работи Кабинет за отказване от тютюнопушене. От лекар се провеждат консултации на желаещите да откажат цигарите, определяне на степента на никотиновата зависимост, консултиране за справяне със зависимостта, запознаване с възможностите за лекарствена терапия.

Телефон за връзка: 044/ 616 239.