„ТЮТЮНЪТ – ЗАПЛАХА ЗА НАШАТА ОКОЛНА СРЕДА“

Всяка година на 31 май по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) се отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Мотото за 2022г.: „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ се фокусира върху многото начини, по които тютюнът застрашава околната среда, в която живеем.

Глобалната кампания 2022г. има за цел да повиши обществената осведоменост, относно въздействието върху околната среда на целия цикъл на тютюна – от неговото отглеждане, производство и разпространение до токсичните отпадъци, които генерира. От началото до края жизненият цикъл на тютюна е изключително замърсяващ и увреждащ процес. Кампанията също така има за цел да разкрие усилията на тютюневата индустрия да „озелени“ своята репутация и да направи продуктите си по-привлекателни, като ги предлага на пазара като екологични.

С годишен принос на парникови газове от 84 мегатона еквивалент на въглероден диоксид, тютюневата индустрия допринася за изменението на климата и намалява климатичната устойчивост, губи ресурси и уврежда екосистемите. Около 3,5 милиона хектара земя се унищожават за отглеждане на тютюн всяка година. Отглеждането на тютюн допринася за обезлесяването, особено в развиващия се свят, което води до деградация на почвата.

Тютюневите корпорации, наред с други, превърнаха екологичната устойчивост в неразделен стълб на своите стратегии за корпоративна социална отговорност (КСО) и приеха няколко практики за екологично чистене. Те включват почистване на плажовете и пускане на пазара на нови продукти като екологични, за да отклонят общественото внимание от собствените им действия, които увреждат околната среда.

Кампанията за отбелязване на Световния ден без тютюнопушене през 2022г. призовава правителствата и политиците да засилят законодателството, включително прилагането и укрепването на съществуващите схеми, за да накарат производителите да отговорят за екологичните и икономическите разходи при работа с тютюневите отпадъци. СЗО също така препоръчва на държавите напълно да забранят рекламата, промоцията и спонсорството на тютюн, включително рекламирането на програми за КСО, в съответствие с Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РКБТ на СЗО).

Информация на РЗИ-Сливен по материали на СЗО.