Съюзът на слепите в България навърши 100 години

Съюзът на слепите в България отличи Регионална здравна инспекция-Сливен с Юбилейна грамота за принос в развитието на организацията, социално приобщаване на хората със зрителни увреждания и повишаване качеството на техния живот. Поводът е 100 годишния юбилей на дружеството.

Съюзът на слепите в България (ССБ) е създаден през 1921г. Той е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейността си в обществена полза. Защитава правата на хората със зрителни увреждания  и тяхното социално приобщаване. В Съюза членуват 10 500 граждани с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане от 71% до 100%. На територията на цялата страна дейност осъществяват 15 регионални и 96 териториални организации.

За съдействие на територията на област Сливен и област Ямбол, може да се обръщате на телефон:

За гр. Сливен: 0886 100 137 или 0889 155 375

За гр. Ямбол: 046/ 66 40 98

За гр. Нова Загора: 0457/ 62 360

За гр. Елхово: 0879 535 318

За гр. Котел: 0879 535 319