Съобщение

Съгласно действащите нормативни изисквания и въведената дефиниция за повторен потвърден случай на COVID-19,  при получаване на положителен резултат от тест за доказване на COVID-19 в рамките до 90-тия ден от датата, на която е поставена диагнозата COVID-19 при предходното заразяване, лицата не се поставят под задължителна изолация.