Съобщение

РЗИ-Сливен извършва епидемиологични проучвания във връзка със заболели лица от Ковид-19. Използват се всички предоставени данни. Сигнали и запитвания може да отправяте в РЗИ-Сливен на телефон (телефонен секретар) 044 616 200 или на e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg

Моля, оставете телефон или електронен адрес за връзка, на който държавен здравен инспектор ще се свърже с Вас.