Съобщение за български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина

Във връзка с получени от Министерство на здравеопазването „Указания за необходимите документи, които български пенсионери, ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина следва да предоставят в РЗИ и реда за процедиране за изпълнение на Постановление № 474 от 2021 г. на Министерски съвет“ Ви уведомяваме, че те се отнасят единствено за лицата,ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина, които не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg на Р.България като получили:− втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;− първа доза от ваксината Janssen;− бустерна доза ваксина срещу COVID-19

до 30 юни 2022 гвключително.

1. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021г. наМинистерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75лв. следва да предостави в срок до 15юли 2022г. включително в съответната РЗИ по адресна регистрация (за РЗИ-Сливен на е-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bgили да  на място (на адрес: ул. „П. Яворов“ №1), лично или чрез свой законен представител, следните документи:• копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)• копие на  документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.• Допълнителни данни: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

2. След получаване на посочените документите се извършва проверка на тяхната пълнота и съответствие.

3. Лицата, подали документите се информират за резултатите от проверката и евентуалната необходимост от допълнителна информация в кратък срок.

4. Данните се изпращат от РЗИ до МЗ.

5. Данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията на лицата.