Съобщение във връзка с заболял от COVID-19

Във връзка със заболял от COVID – 19 инфекция в детско заведение в гр. Сливен е извършена заключителна дезинфекция на  обекта и са поставени под карантина за 14 дни контактни деца и персонал от 2 групи. Извършват се изследвания на персонала.Епидемиологичните проучвания продължават.

От съществено значение за намаляване възможността за разпространение на инфекцията е спазването на противоепидемичните мерки, посочени в Заповеди на Министър на здравеопазването, включващи:

• Спазване на физическата дистанция  от 1,5-2 м.- между децата от отделни групи; – между персонала на отделни групи; – между родителите и персонала на детската градина.

• Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове)

• Извършване на периодична, качествена дезинфекция на под и повърхности с препарати с вирусоцидно действие, разрешени от МЗ, съгласно указанията на фирмата-производител

• Правилна дезинфекция на ръце

• При наличие на клинични симптоми на заболяване при деца и/или персонал да не се посещава  детско заведение/работно място  и да се осъществи връзка с личния лекар за диагностично уточняване.