Среща с медицинските специалисти от община Нова Загора във връзка с надзора на някои заразни болести се проведе на 15 февруари 2023 година

На 15.02.2023г. в сградата на община Нова Загора се проведе среща между експерти от РЗИ-Сливен  с медицински специалисти от детските градини и училищата в община Нова Загора. Лектор беше д-р Даниела Калева – директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ-Сливен. В срещата взеха участие и д-р Н. Иванова – директор на РЗИ-Сливен и д-р Рени Дариткова – директор на дирекция „Обществено здраве“. Обсъдена бе действащата нормативна уредба в областта на надзора и контрола на острите заразни болести във връзка с указания на министерство на здравеопазването и се насочи вниманието към стриктно спазване на сутрешен филтър, правилно провеждане на дезинфекционните мероприятия, спазване периодите на медицинско наблюдение на засегната от остро заразно заболяване група/клас и др. На присъстващите бе предоставен информационен материал „Диагностика и профилактика на някои остри заразни болести“.