Споразумение за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование

Между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите е сключено Споразумение №Д01-337/30.12.2019г. за изпълнение на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в системата на предучилищното  и училищното образование.

Съгласно споразумението, трите страни се задължават да спазват Механизма и да работят в партньорство за съвместен контрол на храненето на подрастващите за осигуряване на пълноценно, разнообразно и балансирано хранене на децата и учениците.

Всяко от трите ведомства има задължения, според своите компетентности за реализиране на дейности, посочени в Механизма, с цел прилагане на последователно и целенасочена политика в областта на храненето на подрастващите.

Споразумението и  Механизма може да прочетете тук: