Седмицата на отворените врати за туберкулоза

В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България (2021-2025г.) в периода 25.09.2023г. – 29.09.2023г. в специализирания кабинет на Отделение по пневмология и фтизиатрия на „МБАЛ Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД на адрес ул. „Сергей Румянцев“ № 2 – от 8.00 до 12.00 часа ще се проведе кампания „Седмица на отворените врати“.

На всеки желаещ ще се извършва скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица.

Целта на инициативата е намаляване заболеваемостта в страната  чрез повишаване на обществената информираност по отношение на туберкулозата, осигуряване на възможност за достъп до здравни услуги и промоция на здравословен начин на живот, своевременно предприемане на мерки за лечение при необходимост.

Това е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху предизвикателството „Борба с туберкулозата“ в глобален, национален и регионален мащаб.

Днес, във връзка със задължителната профилактика с ваксини и лечението с ефективни медикаменти, се отчита намаляване на смъртността и усложненията, но за да се справим с туберкулозата е важно внимателно да се спазват всички мерки за предотвратяване на това заболяване.