Свикване на първо общо събрание на съсловната организация на помощник-фармацевтите