Световен ден без тютюн- 31 май 2020 година

Всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Целта на събитието е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн.

В продължение на десетилетия тютюневата промишленост използва стратегически, агресивни и добре финансирани тактики за привличане на младежта към тютюневите и никотиновите продукти. Документи от вътрешната индустрия разкриват задълбочени изследвания и изчислени подходи, предназначени да привлекат ново поколение потребители на тютюн. В отговор на систематичната, агресивна и устойчива тактика на тютюневите производители и свързаните с тях индустрии за привличане на ново поколение потребители на тютюн, Световният ден без тютюн 2020г. ще осигури контрамаркетингова кампания и ще даде възможност на младите хора да се включат в борбата срещу Големия тютюн.

Как тютюнът и свързаните с него индустрии манипулират младежта:

  • Използването на аромати в тютюневите и никотиновите продукти, като череша, дъвка за балончета и др., насърчава младите хора да подценяват свързаните с това рискове за здравето и да започнат да ги използват.
  • Елегантният дизайн и предлагането на атрактивни продукти, които могат да бъдат лесни за носене са измамни (например продукти, оформени като USB стик или бонбони)
  • Популяризирането на продукти с етикет „намалена вреда“ или „по-чисти“, като алтернативи на конвенционалните цигари при липса на обективна наука, обосноваваща тези твърдения, са подвеждащи.
  • Маркетингови стратегии на търговски обекти, посещавани от деца като: позициониране в близост до сладкиши, закуски или безалкохолни напитки; предоставяне на премии и маркетингови материали за търговеца за да се гарантира, че продуктите се показват на витрина в близост до местата, посещавани от младите хора .
  • Продажба на цигари на единични бройки, както тютюневи и никотинови продукти в близост до училищата, което осигурява лесен достъп и ниска цена.
  • Косвен маркетинг на тютюневи изделия във филми, телевизионни и онлайн предавания и други.

Повишаването на знанията и информираността за маркетинговите тактики на тютюневата промишленост има за цел да защити младите хора и ги ангажира в борбата с тютюна. Световната здравна организация призовава всички млади хора да се включат в борбата, за да станат поколение без тютюн. Светът не може да си позволи друго поколение, заблудено от лъжите на тютюневата индустрия, което измамно насърчава свободата на личен избор, като същевременно гарантира вечни печалби – независимо от милионите хора, които плащат с живота си всяка година.

Тютюнът убива повече от 8 милиона души в световен мащаб всяка година. Повече от 7 милиона от тези смъртни случаи са от пряка употреба на тютюн, а около 1,2 милиона се дължат на непушачите изложени на пушек втора употреба (пасивни пушачи).

Тютюнопушенето е известен рисков фактор за много респираторни инфекции и увеличава тежестта на респираторните заболявания. Преглед на проучвания на експерти по обществено здраве, свикан от Световната здравна организация на 29 април 2020 г., установи, че пушачите са по-склонни да развият тежко заболяване с COVID-19, в сравнение с непушачите.

Световната здравна организация (СЗО) непрекъснато оценява нови изследвания, включително такива, които изследват връзката между употребата на тютюн, употребата на никотин и COVID-19. СЗО призовава изследователи, учени и медии да бъдат предпазливи относно популяризирането на недоказани твърдения, че тютюнът или никотинът могат да намалят риска от COVID-19. Понастоящем няма достатъчно информация, която да потвърди каквато и да е връзка между тютюна или никотина при превенцията или лечението на COVID-19.

Регионална здравна инспекция-Сливен

По материали от сайта на СЗО