Рискове за здравето свързани с тютюнопушенето

Тютюнопушенето е сериозен медико-социален проблем и една от основните предотвратими причини за смърт и инвалидност по света.

България е сред страните в Европа, в които тютюнопушенето е широко разпространено. То е основен фактор за съществуващата висока заболеваемост, болестност и смъртност от сърдечносъдови, онкологични и белодробни заболявания у нас, като показателите ще продължат да се влошават, ако не се предприемат необходимите мерки.

Според Световната здравна организация тютюнопушенето е най-важната предотвратима причина за преждевременна смърт. Днес то убива 1 от всеки 10 възрастни по целия свят, а към 2030 година се очаква да убива 1 от всеки 6, т.е. ще причини повече от 10 милиона смъртни случаи годишно.

Тютюневата зависимост е призната като болестно състояние, което предизвиква психични и поведенчески разстройства, дефинирано в Международната класификация на болестите на Световната здравна организация.

 Горящата цигара представлява уникална химическа лаборатория, генерираща над 7 300 газообразни съставки, аерозоли и частици. Биологично активните съставки на цигарения дим включват:

 • Над 69 канцерогени, мутагени и тератогени (полициклични ароматни въглеводороди, ароматни амини, бензен, пирен, тежки метали и др.). Агенцията по опазване на околната среда на САЩ класифицира тютюневия дим като канцероген „клас А“, т.е. не съществува безопасно ниво на въздействие на цигарения дим върху човешкия организъм;
 • Над 300 вещества с биологична токсичност и дразнещ ефект върху ресничестия епител на дихателните пътища;
 • Токсични вещества, вредящи на репродукцията и растежа.

 Димът от цигарата е динамична смес от:

 • Вещества под формата на частици – никотин, вода, метали, смоли/катрани;
 • Вещества в газова / парова фаза – въглероден оксид и въглероден диоксидоксид, циановодород, амоняк, изопрен, ацеталдехид, акролеин, нитробензол, ацетон, сероводород и др.

Тютюнопушенето е една от основните предотвратими причини за възникване на редица заболявания. Близо 13 милиона души в Европейския съюз страдат от едно или повече заболявания от шестте основни категории болести причинявани от употребата на тютюневи изделия. Това са:

 • Инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, запушване на артериите и др. сърдечносъдови заболявания;
 • Бронхит и други инфекции на долните дихателни пътища;
 • Хронична обструктивна белодробна болест;
 • Астма;
 • Карцином на белия дроб;
 • Други видове рак: на панкреаса, на хранопровода, на стомаха, на бъбреците, както и левкемия.

Ефекти от тютюнопушенето са импотентност, безплодие, извън-маточна бременност, аборти, ранна менопауза, остеопороза, пожълтяване на зъбите, пръстите и ноктите.

Рискът за здравето на пушачите се увеличава с нарастване броя на изпушваните цигари на ден, с продължителността на тютюнопушенето, с по-ранната възраст на пропушване и с по-дълбокото вдишване на дима.

Тютюнопушене или здраве? Вие избирате!

     При нужда от помощ можете да се обърнете към Кабинета за отказване от тютюнопушене към РЗИ –Сливен.

            За допълнителна информация телефон за връзка: 044/ 616 239