РЗИ-Сливен прекратява изпитването на проби храни

Считано от 01.03.2020г. „Лабораторен изпитвателен комплекс” към Регионална здравна инспекция – Сливен прекратява изпитването на проби храни, поискани от физически/юридически лица.