Регистър на лицата регистрирани в РЗИ-Сливен упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве