Регионална здравна инспекция – Сливен обявява грипна епидемия за община Сливен считано от 30 януари 2018 г

Поради повишаване на броя на случаите с грип и остри респираторни заболявания в общ. Сливен и регистрирана заболяемост 209,57 %оо за периода 21 – 28.01.2018 г. с най-силно засягане на възрастовите групи от 5 – 14 г. и 30-64 г., Регионална здравна инспекция – Сливен обявява грипна епидемия за община Сливен считано от 30 януари 2018 г.

С оглед прекъсване на епидемичния процес и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип са разпоредени противоепидемични мерки на ръководителите на лечебни и социални заведения и кмета на общ. Сливен, част от които са:

  • Преустановяване на свижданията и плановите операции в лечебните заведения
  • Преустановяване на консултациите на здрави бременни жени и кърмачета, както и на всички профилактични прегледи и имунизации
  • Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца не се приемат и не се допускат до работа заболели лица от персонала.
  • Спиране провеждането на масовите мероприятияРегионална здравна инспекция – Сливен предложи на Регионално управление на образованието – Сливен прекратяване на учебните занятия в училищата на общ. Сливен за периода 30.01-02.02.2018 г.

Препоръки към населението:

  • Ограничаване на контактите
  • Болните с висока температура и други признаци на грип и остри респираторни заболявания да не провеждат самолечение
  • При наличие на симптоми на грип и остри респираторни заболявания да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.
    Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване на контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.

РЗИ – Сливен продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания.