Работна среща

Работна среща между представители на ръководствата на Регионална здравна инспекция-Сливен и „Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД се проведе на 01.08.2018г. Участие взеха и държавни здравни инспектори от отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ-Сливен.

Обсъдени бяха въпроси свързани с повишените нормативни изисквания към водоснабителните организации за осигуряване на населението с безопасна и чиста питейна вода, поддържане на качеството на питейната вода, текущия здравен контрол, както и организационни въпроси за изпълнение на съгласуваната програма на ВиК за мониториг на питейни води за 2018 година на територията на област Сливен.