Работна среща между експерти от РЗИ-Сливен и експерти РДСП-Сливен, ДСП-Нова Загора, ДСП-Котел и ДСП –Твърдица.

На 21.09.2018 г. в залата на Регионална здравна инспекция-Сливен се проведе съвместна работна среща между експерти от РЗИ-Сливен и експерти РДСП-Сливен, ДСП-Нова Загора, ДСП-Котел и ДСП –Твърдица.

Обсъдени бяха проблеми, свързани с високите нива на детска смъртност в област Сливен и механизми за съвместна работа при обхващане на здравно-неосигурени бременни жени на територията на четирите общини.