Профилактични прегледи и имунизации за здравно неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен достъп до лечебни заведения

Със заповеди на Министъра на здравеопазването за изпълнението на дейности за 2018г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г., приоритет „Здравеопазване”, са възложени дейности с мобилни медицински кабинети за извършване на: клинични изследвания; мамографски профилактични прегледи; акушеро-гинекологични профилактични прегледи; педиатрични профилактични прегледи; флурографски профилактични прегледи; задължителни имунизации на деца, съгласно задача „Подобряване на здравната помощ на новородените и децата в предучилищна възраст“.

Населените места и райони от територията на Област Сливен, в които ще се провеждат профилактичните прегледи и имунизации, са предвидени с оглед на наличие на здравно неосигурени лица от ромски произход и лица със затруднен достъп до лечебни заведения.

Прегледите ще бъдат предхождани от беседи, срещи и информационни кампании за значение на профилактичните прегледи, имунизациите, храненето и отглеждането на малките деца, начините за предпазване от най-разпостранените инфекциозни и хронични незаразни болести, вредата от най-разпостранените рискови фактори. Срокът за изпълнение е до 31.10.2018 г.

В прикачените файлове са представени предварителни графици за провеждане на прегледите и изследванията през месец септември.

Графици на МЦ д-р Г.В.Миркович

Графици  ДКЦ Сливен към 09.10.2018